Artrama Sp. z o.o.

ul. J.Dąbrowskiego 37,
02-561 Warszawa, PL
T: +48 22 540 82 00

Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000002075.

Kapitał zakładowy – 60.000 zł.

NIP : 5221019093
REGON : 010821893
KRS : 0000020752
Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
© 2024 Artrama Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE

  • Artrama Sp. z o.o.
    ul. J.Dąbrowskiego 37,
    02-561 Warszawa

    PL T: +48 22 540 82 00